Acer

ACER ESG NEWS

LATEST NEWS

Altos Server & Workstation

Acer4U No.56 (Valid AUG-2020 TO OCT-2020)Full version...

ครบถ้วนทุกความต้องการเพื่อเสถียรภาพงานบริการทางด้านไอทีสำหรับทุกองค์กร

Altos Computing Inc. หนึ่งในธุรกิจภายใต้ Acer Inc. ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายในการสนับสนุนลูกค้าในการเสริมสร้างความคล่องตัวทางด้านไอทีภายในองค์กร...

Altos BrainSphere™ ชุดเซิร์ฟเวอร์และเวิร์คสเตชันเพื่องานประมวลผลสำหรับงานบริการทางด้านไอที

Altos BrainSphere™ เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้ง Rack Server, Multi-Node...

Altos aiWorks แพลตฟอร์มพร้อมใช้ สำหรับงานด้าน AI ตั้งแต่ขั้นการศึกษาจนถึงงานวิจัยระดับองค์กร

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์ประมวลผลสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความรวดเร็วในการประมวล รวมถึงการมาถึงของ Deep Learning ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI...