Acer

ACER ESG NEWS

LATEST NEWS

Altos aiWorks – Artificial Intelligence Platform

ถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้าน IT ที่กำลังมาแรงอย่างมากในปัจจุบันและมีผลกระทบในวงกว้าง หนึ่งในคำตอบที่หลายคนนึกถึง ต้องมีคำว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือที่เราเรียกกันว่า...

เสริมความแข็งแกร่งทางด้านไอที ด้วยโซลูชันการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง

เมื่อภัยคุกคามทางไอทีไม่สามารถรับมือได้ด้วยเทคนิคของการ “ป้องกัน” (Protect) ที่อาศัย Firewall หรือแม้แต่ AntiVirus เพราะการเพิ่มจำนวนของภัยคุกคามและรูปแบบการโจมตีที่พัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นการรับมือจึงต้องผสานเทคนิคที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน...

Work From Home with AltosCloud VDI

COVID-19 ทำให้องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนทั้งลักษณะและพฤติกรรมการทำงานตลอดจนการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า New Normal ปัจจุบันแนวคิด Work From...

Work From Anywhere with Acer Solutions เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจากทุกที่

Work From Anywhere with Acer Solutions เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานที่ไม่สะดุด

ใหม่ล่าสุด กับ Altos BrainSphere™ P15 F7 กับ เวิร์คสเตชั่นเครื่องแรกของโลก บนแพลตฟอร์ม AMD Processor เพื่อรองรับ การประมวลผลงานต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว ในยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพ ที่อัดแน่น บนเครื่องเวิร์คสเตชั่นนี้ จึงช่วยให้การทำงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องง่าย และ สามารถตอบสนองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลในยุคของ ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่น...

Altos QSAN สตอเรจที่ตอบทุกความต้องการ ทั้งการให้บริการและการสำรองข้อมูล

เสถียรภาพของการให้บริการไอที ไม่เพียงแต่การเตรียมระบบบนสภาพแวดล้อมที่แรง เร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่ต้องมาพร้อมเทคนิคและแผนสำรองที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทั้งจากความผิดปกติของระบบ (System Failure) การสูญหายของข้อมูล...

ครบถ้วนทุกความต้องการด้านการรักษาเสถียรภาพระบบงานและข้อมูลองค์กร

"Cost-Effective Long-Term Data Retention and Reliability" ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ การแข่งขัน ตลอดจนการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ขององค์กร...

รักษาข้อมูลองค์กรให้มั่นคงปลอดภัยเพื่อธุรกิจที่ต่อเนื่องและราบรื่น

ในปัจจุบันนี้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจขององค์กรแทบทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ดิจิตอล ดังนั้นการเก็บรักษาข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากข้อมูลเกิดการสูญเสียหรือสูญหายไปนั้นหมายถึงกิจการจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่องค์กรควรตระหนักเป็นลำดับต้นๆ ด้วยจากเหตุภัยร้ายทางไซเบอร์ที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน เช่น ransomware เป็นต้น การสำรองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินแก้...

Altos Server & Workstation

Acer4U No.56 (Valid AUG-2020 TO OCT-2020)Full version Click Here ...