Saturday, July 13, 2024

Altos aiWorks – Artificial Intelligence Platform

-

ถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้าน IT ที่กำลังมาแรงอย่างมากในปัจจุบันและมีผลกระทบในวงกว้าง หนึ่งในคำตอบที่หลายคนนึกถึง ต้องมีคำว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือที่เราเรียกกันว่า AI นั่นเอง ซึ่งแท้จริงแล้ว AI ได้รับการพัฒนามามากกว่า 50 ปี แต่สิ่งที่ทำให้ AI เป็นที่ตอบรับและรู้จักมากยิ่งขึ้นนั้น สืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep Learning ที่ทำให้ AI สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านข้อมูลต้นแบบที่นำมาใช้ในการสอน AI แทนการเขียน Code จำนวนมาก เพื่อสร้างเป็นโมเดลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ทำให้ AI ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะความง่ายในการสร้าง AI นั้นเอง

AI สามารถเข้าไปอยู่ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งใน วงการแพทย์ที่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การคมนาคมที่ช่วยในการตรวจสอบการทำความผิดทางด้านจราจร การเงินและการลงทุนก็สามารถประยุกต์ AI เพื่อตรวจตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตราสารหุ้น รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มีการนำ AI มาช่วยประเมินความเสียหายของเครื่องจักรที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างล่วงหน้าและวิเคราะห์การเพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

Altos Computing ผู้นำทางด้าน IT Infrastructure มองเห็นถึงความสำคัญของ AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันที่มากยิ่งขึ้น จึงพัฒนา Altos aiWorks แพล็ตฟอร์มพร้อมใช้เพื่อการพัฒนา AI ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยระบบการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลรวดเร็ว เหมาะสมตั้งแต่่ผู้เริ่มต้นศึกษาจนไปถึงงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

Altos aiWorks มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

  • แพล็ตฟอร์มเพื่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI)
  • รวมศูนย์ทรัพยากรด้านการประมวลผลเพื่อการจัดสรรการใช้งานที่เหมาะสมและคุ้มค่า่ให้แก่นักพัฒนา
  • ยืนหยุ่นด้วยความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย จัดสรรสเปคของฮาร์ดแวร์ได้ตามต้องการ
  • รองรับ AI Framework ชั้นนำ ตามความถนัดของนักพัฒนา
  • บริการหลังการขายจาก Acer Service ซึ่งมีทีมงาน support อยู่ทั่วประเทศ