Sunday, July 14, 2024

Altos Computing แบรนด์และโซลูชั่นสำหรับองค์กรธุรกิจ อีกหนึ่งความสำเร็จของเอเซอร์ Dual Transformation

-

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ เปิดตัวแบรนด์ Altos Computing (อัลทอส คอมพิวติ้ง) รุกตลาดองค์กร นำเสนอโซลูชั่นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซอร์วิส สำหรับเอ็นเตอร์ไพรส์ ด้วยกลยุทธ์ Make Computing Smarter ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจองค์กร รองรับการเติบโตของความต้องการดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

นางสาวณัฐวรรณ ตะเภาน้อย ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์และคอมเมอร์เชียลบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  กล่าวว่า “วันนี้ Altos Computing คือแบรนด์สำหรับองค์กรธุรกิจ เราเป็น Complete Solution Provider นำเสนอ Total Solution Design, Professional Service และ One-Stop-Efficient Support เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและตอบโจทย์  Altos Computing มุ่งเน้นเทคโนโลยีด้าน High Performance Computing, Artificial Intelligence and Cloud Computing นำเสนอซิสเต็มส์โปรดักส์ประกอบด้วย Altos BrainSphereTM Server, Altos BrainSphereTM Workstation และ Altos QSANTM Storage  และในส่วนของโซลูชั่นปัจจุบันเรานำเสนอ 3 กลุ่ม ดังนี้

Altos aiWorks
คือ AI / DL Computing system ที่สามารถทำงานร่วมกับ Development Platform ในการพัฒนา AI ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังศึกษาด้าน AI, นักวิจัย และนักพัฒนา

AltosCloud VDI/IDV
โซลูชั่นบริหารจัดการ Virtual Desktop ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Virtual Desktop ทั้งระบบ เหมาะสำหรับภาคการศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต และองค์กรที่มีการทำ Virtual Machine

Altos HPC
High Performance Computing Platform ที่ช่วยในการบริหารจัดการการทำงานของ High Performance computing ตอบโจทย์การใช้งานของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรวิจัยและพัฒนา

Altos มีทีมงานที่มีความชำนาญทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เราพัฒนา มีทีม SI ที่ร่วมงานกับเรามานาน มีความเข้าใจความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม อีกทั้งการให้บริการและการดูแลรักษาระบบ โดยเรานำเสนอเป็นแบบ turn-key และใช้บริการของไฮพอยท์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอเซอร์ที่บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ทุกความด้านการในระดับเอนเตอร์ไพรส์