Sunday, July 14, 2024

Altos Computing ผู้นำทางด้าน IT Infrastructure สำหรับองค์กรในทุกระดับขั้น

-

ALTOS COMPUTING ผู้นำทางด้าน IT INFRASTRUCTURE สำหรับองค์กรในทุกระดับขั้น

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ Altos Computing สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านไอทีให้แก่ทุกธุรกิจ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ด้วยฮาร์ดแวร์ด้านการประมวลผลในชื่อ Altos BrainSphere™ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของการทำงาน ตั้งแต่ Workstation เพื่องานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หรืองานประมวลผล AI ที่ต้องการความแรงของ GPU ผนวกเข้ากับนวัตกรรมถ่ายเทความร้อนในรูปแบบ Liquid Cooling ตลอดจนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อระบบงานทางด้านไอที และการประมวลผลขั้นสูง หรือ High-Performance Computing

รวมถึง Altos QSAN™ ฮาร์ดแวร์ทางด้านข้อมูลเพื่อการรวมศูนย์ จัดเก็บและให้บริการด้านสตอเรจอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัว ว่องไว ปลอดภัย และง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น AltosCloud™ HCI, AltosCloud VDI™ รวมถึง Altos aiWorks™ ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการงานทางด้าน AI

Altos Computing ได้รับความไว้วางใจของลูกค้าจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล รวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนชั้นนำ ที่เลือกใช้ Altos BrainSphere™ ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้าน ICT และยังสามารถจัดประสิทธิภาพได้ตรงความต้องการประกอบกับ Altos QSAN™ สตอเรจประเภท NAS ที่ใช้เก็บข้อมูลสำหรับองค์กรและรองรับการจัดเก็บภาพจากซอฟต์แวร์กล้อง CCTV รวมถึง AltosCloud VDI™ นวัตกรรมเพื่อการรวมศูนย์การบริหารจัดการเครื่องเดสก์ท็อปที่ประยุกต์เพื่อเหมาะกับการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และโครงการอีกมากมายที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

Altos Computing สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ใด้อย่างครบวงจร พร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ Acer Enterprise Solution Group (ESG) ที่ช่วยออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการและการนำไปใช้งานของลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพและรวมถึงงานบริการหลังการขายจากที่สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศ