Sunday, July 14, 2024

Acer Smart City

Being to the Closer of Smart Life

เอเซอร์ เดินหน้าลุย สมาร์ทซีตี้ สู่ความเป็น เมืองอัจฉริยะ สังคมดิจิทัล ผสานจุดแข็งสู่นวัตกรรม “ACER SMART SOLUTIONS”

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินหน้าลุยสมาร์ทซิตี้ ผสานจุดแข็งชูนวัตกรรม Acer Smart Solutions ด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คลาวด์ บิ๊กดาต้า ไอโอที และเอไอ แตกแขนงองค์ความรู้สู่โซลูชั่นทั้ง 5 ได้แก่ Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, Smart People และ Smart Government สู่การสร้างบริบทใหม่ในสังคมยุคดิจิทัลในเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ภาพของการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City:สมาร์ทซิตี้) ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเดินค่อยๆ ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น และจากการที่ภาครัฐออกมากระตุ้นให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างโดยเร็วส่งผลให้ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนเร่งมองหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ การสร้างเมืองอัจฉริยะต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเก็บข้อมูล การนำนวัตกรรมเทคโนโลยี การให้บริการต่างๆ มาสู่มาเชื่อมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการจัดการและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Living

การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ภายในบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น

Air Monitor & Smart Plug โซลูชั่นสำหรับควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน หรือการควบคุมการใช้งานของปุ่มสวิตซ์ไฟต่างๆ ให้เปิดปิดเป็นเวลา และสามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนจากนอกบ้านได้

Smart Mobility

การนำความสามารถทางเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการปัญหาการเดินทางให้กับผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ

Acer Smart Parking System

ระบบค้นหาและจองที่จอดรถแบบเรียลไทม์ที่ช่วยจบปัญหาการวนหาที่จอดรถบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือเขตชุมชน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและจองที่จอดรถล่วงหน้าก่อนถึงที่หมายผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด และระบบสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและแพลตฟอร์มทุกช่วงเวลา

Passenger Radar

โซลูชั่นคาดการณ์ความเสี่ยง โอกาส และความเป็นไปได้ในการเข้าถึงผู้โดยสารสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ ด้วยการประมวลผลของ big data จากช่วงเวลา สถานที่ สภาพอากาศ ฯลฯ จะช่วยระบุพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารให้กับคนขับแท็กซี่ได้ดียิ่งขึ้น

Smart Economy

การนำความสามารถทางเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการปัญหาการเดินทางให้กับผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ

Smart Government

IoT + LoRA (Smart Billing)

Smart Government การเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคให้สามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น ระบบมิเตอร์อัจฉริยะที่ช่วยในการจดหน่วยการใช้งานของระบบน้ำประปา, ไฟฟ้า หรือการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานให้บริการต่างๆ

Smart People

Smart People หรือวิถีแห่งการปลุกปั้นบุคลากร 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปของเมืองอัจฉริยะ ที่ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองหลัก แนวทางที่ต้องปลูกฝังให้มีในคนยุคใหม่คือ ความครีเอทีฟ การประยุกต์ใช้ และการปฏิบัติที่เป็นจริง โซลูชั่น Cloud Professor จะสอนให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ระบบการทำงานของ IoT ผ่าน Cloud ทีละขั้นตอน เพื่อใช้หลักการควบคู่ไปกับจินตนาการ สู่การออกแบบการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องกั้นจราจรอัจฉริยะ หรือ การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า