Acer

ระบบ Cloud Computing มีดีอย่างไร?

เริ่มทำงานภายในเวลาไม่กี่วินาที แอพพลิเคชันนับพัน การป้องกันไวรัสแบบในตัว และการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์

-

ACER ประเทศไทย ผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรชื่อดัง เปิดตัว ACER SAFE3.0 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ Log แบบรวมศูนย์ สำหรับธุรกิจระดับ Enterprise และ SME โดยเฉพาะ ชูจุดเด่นด้านความง่ายของการบริหารจัดการในราคาย่อมเยาว์ รองรับการจัดเก็บบันทึกหลักฐาน (Log) จากอุปกรณ์และระบบงานที่หลากหลาย พร้อมแสดงผลผ่านหน้าเว็บที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องมานั่งจดจำคำสั่งบน CLI ให้วุ่นวาย ทำให้บริษัทหรือหน่วยงานที่มีบุคลากรด้าน IT จำกัดก็สามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล ที่สำคัญคือตอบโจทย์การปฏิบัติงานตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 ที่เพิ่งประกาศใช้งานไป

ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่หลายบริษัทต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานเชิงธุรกิจ แต่ละบริษัทเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การกระทำของผู้ใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อจัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน (Log) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การออกรายงานสำหรับตรวจประเมิน (Audit) หรือการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อค้นหาภัยคุกคามและเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท