Type what you are searching for:

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “รับเงินสดคืน 2,000 บาท”

 • เพียงซื้อสินค้าเอเซอร์ตามรุ่นที่ระบุ* และลงทะเบียนสินค้า คลิกที่นี่ เพื่อรับเงินสดคืน 2,000 บาท
 • สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

โน้ตบุ๊ก

 • Acer Swift 3 ทุกรุ่น
 • Acer Swift 5 ทุกรุ่น
 • Acer Swift 7 ทุกรุ่น
 • Acer Spin 5 ทุกรุ่น
 • Acer Spin7
 • Acer Switch Alpha 12 ทุกรุ่น
 • Acer Aspire VX5 ทุกรุ่น

เดสก์ท็อป

 • GX-281-148G1TMGi/T003
 • GX-281-1616G1T256MGi/T004
 • GX-281-1716G2T256MGi/T005
 • GX-781-748G1TMGi/T003
 • GX-781-778G1TMGi/T004

จอมอนิเตอร์

 • XB252Q bmiprz
 • XB272 bmiprz
 • RT270 bid
 • R251 bid

โปรเจคเตอร์

 • X1326WH
 • X1226H

หมายเหตุ เก็บใบกำกับภาษีและอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัล

 • เงินสด มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 200 รางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้า ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผู้โชคดีจะได้รับเงินสดคืน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-4311 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “ลุ้นจับรางวัล Acer Day Game Site”

 • ผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมเล่นเกมผ่านทาง www.acer-day.com/th สะสมคะแนน เพื่อแลกสิทธิ์ในการจับรางวัล โดย 20,000 คะแนน สามารถแลกได้ 1 สิทธิ์ ภายในระยะเวลากิจกรรม

ของรางวัล

จำนวนทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่

 • Swift SF514-51-77C5 จำนวน 1 รางวัล
 • Spin SP513-51-7984 จำนวน 1 รางวัล
 • VX 5 VX5-591G-782Z จำนวน 2 รางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • ขอสงวนสิทธิ์นี้สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมเล่นเกม ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น และผู้โชคดีต้องเข้าร่วมเล่นเกม ผ่านทาง www.acerday.com
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • หลังจากประกาศผลและตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัล ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560
 • สถานที่รับรางวัล: 191/62-63 ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
 • หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลมูลค่าสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 191/62-63 ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/AcerThailand วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-4311 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “ลุ้นจับรางวัล”

 • เพียงซื้อสินค้าเอเซอร์ทุกรุ่น
 • ลงทะเบียนสินค้า ตามขั้นตอน (คลิกที่นี่)

หมายเหตุ เก็บใบกำกับภาษีและอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัล

จำนวนทั้งหมด 18 รางวัล มูลค่ากว่า 600,000 บาท ได้แก่

 • Swift SF514-51-77C5 จำนวน 5 รางวัล
 • Spin SP513-51-7984 จำนวน 5 รางวัล
 • Predator G3-571-727R จำนวน 2 รางวัล
 • VX 5 VX5-591G-782Z จำนวน 6 รางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้า ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • หลังจากประกาศผลและตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัล ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560
 • สถานที่รับรางวัล: 191/62-63 ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
 • หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลมูลค่าสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 191/62-63 ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/AcerThailand วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-4311 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์