Acer

Solutions > Innovation Driven > IoT Smart Lighting

IoT Smart Lighting

ระบบหลอดไฟอัจฉริยะ ความคุ้มค่าแห่งอนาคต

ในหลายครั้ง และในหลายสถานที่ เราจำเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดไฟไว้ตลอดเวลาในช่วงกลางคืน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนที่ต้องเข้าไปในสถานที่นั้น เช่น ลาดจอดรถหรืออาคารจอดรถ อาคารเรียน หอประชุม ไฟตามท้องถนน หรือไฟตามสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งการเปิดไว้เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เพิ่มความปลอดภัย สร้างความสบายใจให้กับผู้จำเป็นต้องเข้าไปบริเวณดังกล่าว แต่ว่า แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มหาศาลของค่าไฟ เพราะเราจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าประมาณมากเพื่อให้สามารถสร้างความสว่างอยู่เสมอ

Smart lighting จากทาง acer มาพร้อมหลอดไฟชนิด LED ที่มีความประหยัดไฟกว่าหลอดทั่วไป และ acer ได้เพิ่มความ smart เข้าไปในหลอด LED ดังกล่าว ด้วยคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นหลอดไฟ LED ทำการติดตั้ง Sensor ตรวจสอบความเคลื่อนไหวไว้ภายในหลอดไฟ และสามารถควบคุมความสว่างได้ เช่นการตั้งค่าความสว่างที่ 20% เมื่อมีคนเดินผ่านสามารถปรับความสว่างได้ที่ 100% โดยอัตโนมัติ
  • เป็นหลอดไฟ LED T8 ที่สามารถใช้งานกับ ชุดติดตั้งหลอดไฟทั่วไปได้ ลดต้นทุนในการลงทุน
  • สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ โดย “ไม่” จำเป็นต้องมี sensor ตรวจสอบความเคลื่อนไหวอยู่ในทุกหลอดไฟ แต่สามารถควบคุมความสว่างเป็นกลุ่มได้ เช่นมี หลอดที่มี sensor ตรวจสอบความเคลื่อนไหว 1 หลอด เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว และอีก 9 หลอดไฟไม่จำเป็นต้องมี sensor แต่สามารถทำงานร่วมกับหลอดไฟที่มี sensor ในการเพิ่มหรือลดแสง ช่วยในการประหยัดต้นทุนในการลงทุน

“Acer Smart Lighting ควบคุมการใช้พลังงานด้วยแสงสว่างที่ออกแบบตามสภาพแวดล้อม”

การลดค่าใช้จ่ายระยะยาวภายในธุรกิจองค์กรทำได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่กำลังได้รับความนิยมสูง นั่นคือการเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่างภายในองค์กรเป็นประเภท LED ที่ลดพลังงานไปได้ 30% - 50% พร้อมด้วยเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวและการปรับระดับความสว่างของแสงที่หลากหลาย ที่สามารถช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 80% เรียกได้ว่าหากธุรกิจไหนมีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดทั้งปี ก็จะยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้มากเช่นกัน

สำหรับสำนักงานและโรงเรียน

ด้วยลักษณะการใช้พลังงานของสำนักงานและโรงเรียน ที่ต้องการแสงสว่างตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็น ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประเภท LED แล้วช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าที่เปิดต่อตลอด 9 ชั่วโมงต่อวันได้ ในขณะเดียวกันแสงสว่างบริเวณทางเดินหรือบริเวณรอบอาคารสามารถผนวกความสามารถของการ Dim และ Motion Sensor เพื่อปรับระดับความสว่างเฉพาะเวลาที่มีคนเดินผ่านเข้าออกได้เช่นกัน ทำให้ไม่ต้องเปิดไฟด้วยความสว่างสูงสุดในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ หรือไม่มีความต้องการในการใช้งานได้อัตโนมัติ

สำหรับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่ต้องเปิด 24 ชั่วโมง บนพื้นที่การใช้งานโดยรวมที่กว้าง การจัดแสงสว่างด้วยอุปกรณ์ประเภท LED ก็สามารถช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้เช่นกัน และพร้อมด้วยความสามารถจาก Acer Smart Lighting ในการปรับระดับความสว่างและการตรวจจับการเคลื่อนไหว จะช่วยให้การควบคุมความการใช้ไฟฟ้าในแต่ละโซนตามความต้องการแสงสว่างของแต่ละแผนก สามารถทำได้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นห้องตรวจอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องน้ำ, ห้องพักแพทย์ หรือทางเดินบนหอพักผู้ป่วย ก็ควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับถนนและลานจอดรถ

สำหรับถนนและลานจอดรถ ความสว่างถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยที่ต้องการความสว่างสูงและเปิดอย่างต่อเนื่องการให้บริการ แต่ด้วยการใช้งานที่ไม่ได้หนาแน่นตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือพื้นที่บริเวณที่ไกลจากตัวอาคารหลัก การปรับระดับความสว่างของหลอดไฟได้โดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการลดความสว่างในบางพื้นที่ของลานจอดรถโดยอัตโนมัติแต่ยังคงไว้ซึ่งการมองเห็น และเพิ่มความสว่างได้ทันทีเมื่อมีรถหรือบุคคลเดินผ่าน

CONTACT US

Please email us your questions regarding our products. Click here